Žolinių šventė Saulės vartų Romuvos sodyboje

Žolines Veliuonos KC Raudonės ir Stakių skyrių darbuotoja Jurgita Brazaitienė kartu su Raudonės ,,Žiburio” bendruomenės moterimis viešėjo Dovainonių kaime, Saulės vartų Romuvos sodyboje (prie Rumšiškių). Ten pagal senovės baltų tradicijas paminėjo Žolinių šventę. Sodybos šeimininkė Vaidilė Audronė Jodkonė supažindino su senovės baltų papročiais ir ritualais minint šią ypatingą vasaros pabaigos šventę. Dalyvavo apeiginiuose pagoniškuose ritualuose, ,,prausėsi” aukuro ugnies šiluma, gaivinosi šaltu vandeniu, šoko, dainavo, dalinosi juoda duona, pirko žalvario ir sidabro papuošalų, klausėsi žolininkės pasakojimo apie augalus, ragavo jos rinktų augalų užpilo. Šventės pabaigoje visi kartu vaišinosi prie bendro vaišių stalo. Ačiū Irenai Janulaitienei už suorganizuotą kelionę ir už pažintį su sodybos šeimininke Audrone, kuri mums padovanojo įdomią, pilną naujų potyrių popietę! Ačiū Audronei! Pakeliui namo aplankė ir Sklandytojų kalvą Nematonyse, nuo kurios atsiveria įspūdingas vaizdas į Nemuną. Apie kelionę pasakojo Jurgita Brazaitienė