Lietuvių kalbos, Kovo 11-osios dienos paminėtos!

Kovo 11-oji –pavasario diena, atvertusi naują mūsų tautos puslapį, atvėrusi valstybei vartus į Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.
Kovo 11- oji –šviesos ir ateities Lietuvai ir mums visiems diena.
Švęsdami Kovo 11-ąją, prisiminsime tikrąsias vertybes – laisvę, tikėjimą, tiesą, bendrystę, Tėvynės meilę. Lietuva, Tėvynė – ne tušti žodžiai…
Raudonės seniūnas Česlovas Meškauskas visus sveikino su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiu, Raudonės moteris – su Kovo – 8-ąja.
Iš širdies visi sugiedojome Tautišką giesmę.
Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos pirmininkė Kristina Vančienė paminėjo Kovo 11-osios svarbą mūsų gyvenime, ir papasakojo įspūdžius iš kelionės po Meksiką, Gvatemalą ir Nikaragvą.
Raudonės bibliotekininkė Rima Šalnaitienė su Raudonės vaikų dienos centro vaikais ir vadovėmis Regina ir Nida surengė lietuvių kalbos dienas pavadinimu „Pakasyk sliekui pažastį“.
Lietuvių kalbos dienų tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, telkti bendruomenes Lietuvoje ir užsienyje.
Lietuvių kalbos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, daktarė , Lietuvių kalbos draugijos Jurbarko skyriaus pirmininkė, Raudonės vaikų draugė Aušra Rimkutė-Ganusauskienė pristatė pranešimą „Lietuviški keiksmažodžiai“. Užvirė diskusija apie visiems žinomus tėvų ir senelių posakius.
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ nominacijos už filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą, buvusios Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, maironiečių būrelio vadovė, improvizacijos KALBA – GYVA sumanytoja ir pristatytoja, Elena Elzbergienė pristatė buvusių mokinių nuo 1990 metų rašinių ištraukas, mintis apie kalbą, Tėvynę.
Kraštietis Zenonas Velička papasakojo apie savo giminės šaknis, knygnešių šaką. Atliko keletą savo kūrybos dainų.
Raudonės vaikų dienos centrui ir Virginijai Vaičiūnienei dėkojame už gausų vaišių stalą.