Maironiečiai minėjo didžiojo poeto Maironio 155 – ąsias gimimo metines

     Poeto jubiliejui skirtas sambūris spalio 27 dieną vyko Kaune Maironio gimnazijoje. Renginyje dalyvavo mūsų rajono maironiečiai iš Raudonės, Juodaičių, Skirsnemunės, Naujamiesčio. Maironio muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė parengė ir išleido naują knygą, skirtą poetui „Maironio sodas“. Įspūdingai, nekasdieniškai ją pristatė poetė Erika Drungytė ir muziejininkė Eglė Urmanavičiūtė. Jos pateikė įdomių dalykų apie Maironio gyvenamąjį metą, asmenybės savitumą, namų tradicijas. Įdomūs prisiminimai, pasvarstymai, puikios nuotraukos, esantys knygoje, patvirtina, kad Maironis buvo apdovanotas ne vienu talentu, tarp jų ir sodininko. Dukterėčia prisimena: „Dėdė labai mėgo dirbti darže ir sode, kur buvo daugybė gėlių, aprašytų jo eilėraščiuose“. Maloniai buvome priimti gimnazistų, aplankėme su Maironiu susijusias vietas.
     Aplankėme senąją Kauno prezidentūrą, kur gal čia tarpukariu buvusioje Valstybės Prezidento rezidencijoje lankėsi ir Maironis. Labai įdomiai ekskursiją mums vedė gidas Gediminas. Ir žaidėm, ir rimtai pakartojom istorijos žinias.
     Grįžome kupini įspūdžių ir lauksime naujų susitikimų.

               Raudonės maironietė Agnė Gerulaitytė

Nuotrauka0407m2

Copyright 2011 Raudonė.lt