Bendruomenė „Žiburys“

Raudonės bendruomenės „Žiburys“ pirmųjų veiklos metų apžvalga

Bendruomenė buvo įsteigta 2019 m. rugpjūčio 22 d. Todėl šių metų rugpjūčio 22 d. sukanka vieneri metai nuo veiklos pradžios.

Trumpai apžvelgsime, ką suspėjome nuveikti per tuos nepilnus vienerius metus, nes nuo kovo vidurio paskelbus karantiną, bendruomenės veikla buvo sustabdyta iki pat karantino pabaigos.

Piniginių lėšų veiklos pradžioje (2019 m.) gavome iš 3 šaltinių:
– Bendruomenės narių stojamųjų įnašų;
– VVG Nemunas lėšų, skirtų bendruomenės narių dalyvavimui tradicinėje Jurbarko rajono bendruomenių sueigoje Vadžgiryje.
– Iš rajono savivaldybės, gavus finansavimą pagal projektą „Raudonės pilies kulinarinio paveldo atgaivinimas“. Prie šio projekto įgyvendinimo bendruomenė privalėjo prisidėti ir savo lėšomis (savivaldybė skyrė 462 Eur, bendruomenė prisidėjo 100 Eur). Visa gauta pinigų suma buvo privalomai panaudota tik projekte nurodytoms išlaidoms padengti.

Iš šio projekto lėšų įsigijome maisto gaminimo įrangos (dujinę lauko viryklę, dujų balioną, dviejų talpų elektrinę gruzdintuvę, didesnės talpos puodą, keptuvę, nebijantį karščio metalinį lauko stalą). Iš bendruomenės lėšų padengėme sąnaudas dujų baliono užpildymui, maisto produktų žaliavų, vienkartinių indų, servetėlių ir pan. įsigijimui. Įgyvendinus šį projektą atsirado galimybių gaminti maistą tiek lauko sąlygomis, tiek patalpose, todėl galime dalyvauti įvairiuose renginiuose ir pavaišinti jų dalyvius čia pat šventėje gaminamais patiekalais.

2019 m. spalio 12 d. bendruomenė suorganizavo edukaciją „Idėjos laisvalaikiui“, kurios metu iš Kauno atvykusi inžinierė technologė Genutė Ivoškienė paaiškino ir pamokė bendruomenės narius, kaip pasigaminti įvairiausių rankdarbių iš siūlų ir tirpstančios vandenyje plėvelės (pagal Avolono techniką). Jos atsivežtus pačios pagamintus rankdarbius daugelis panoro įsigyti. Bendruomenės narė, mokytoja, Elena Elzbergienė supažindino šios popietės dalyvius su edukacine programa „Siesta po liepomis“. Bendravome ir prie arbatos bei kavos puodelio, vaišinomės saldumynais.

2019 m. lapkričio 9 d. mūsų bendruomenė „Žiburys“ labai aktyviai prisidėjo prie Raudonės miestelyje organizuoto Trispalvės iškėlimo pilies bokšte 30-mečio paminėjimo organizavimo. Šios šventės iniciatorė buvo mūsų bendruomenės narė mokytoja Elena Elzbergienė, kuri pati režisavo renginį, sukvietė šventės dalyvius (buvusius šios mokyklos mokinius, kurie prieš 30 metų kėlė trispalvę į pilies bokštą) ir vedė patį renginį. Jai talkininkavo bendruomenės narė – seniūnaitė Renata Siaurusaitienė. Kitos bendruomenės „Žiburys“ narės paruošė šventines vaišes. Šventės dalyviai (apie 80 asmenų) buvo vaišinami vieno kąsnio sumuštinukais, saldumynais, kava ir arbata.

2019 m. gruodžio 14 d. Vyko Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė, kurios metu bendruomenė „Žiburys“ paruošė ir pristatė „Sofijos virtinukų“ degustaciją, kurią buvo įsipareigojusi įgyvendinti pagal projektą „Raudonės pilies kulinarinio paveldo atgaivinimas“. Šios degustacijos metu virtinukais pavaišinome apie 100 šventės dalyvių ir svečių. Tiesa, dalį išlaidų, susijusių su virtinukų pagaminimu, teko padengti juos gaminusioms bendruomenės narėms asmeniškai (Dalia Bakšienė, Marina Vygantienė, Irena Bankauskienė, Renata Siaurusaitienė, Regina Juodienė). Prie šios degustacijos savo darbu taip pat prisidėjo bendruomenės nariai Alvydas Undraitis ir Jolanta Banevičienė.

Be to, per šią šventę sulaukėme netikėtos paramos iš raudoniškių Vidos ir Stasio Balsevičių, kurie savo iniciatyva išvirė ir atvežė didžiulį katilą nepaprastai skanios sriubos, kurią kartu su virtinukais išdalinome šventės dalyviams ir svečiams.

2019 metų pabaigoje piniginių lėšų likučio nebuvo, todėl 2020 metus pradėjome nuo nulio.

Pradžioje tikėjomės teikti paraiškas ir gauti pajamų pagal Žemės ūkio ministerijos skelbiamus jų finansuojamus projektus bendruomenių materialinei bazei stiprinti, tačiau buvome nustebinti, kad teikti paraiškų pagal šiuos projektus neturėjome teisės, kadangi nuo bendruomenės įsteigimo nebuvo praėję 12 mėnesių.

2020 m. vasario 15 d. įvyko bendruomenės narių visuotinis susirinkimas, kurio metu jame dalyvavę nariai sumokėjo metinį nario mokestį. Tokiu būdu atsirado lėšų veiklos pradžiai.

2020 metų pradžioje bendruomenės nariai dalyvavo Užgavėnių šventėje. Vieni buvo apsirėdę įvairiais personažais kiti gamino ir virė „Sofijos virtinukus“, taip pat naują patiekalą – varškės spurgytes. Nors oras tą dieną buvo labai nepalankus šventei, mūsų vaišės turėjo didelę paklausą. Didžiausia padėka prie šios šventės prisidėjusiems aktyviausiems bendruomenės nariams – Renatai Siaurusaitienei, Daliai Bakšienei, Jolantai Banevičienei, Dangirai Janulaitienei, Alvydui Undraičiui, Artūrui Mikštai, Romui Daineliui.

Dar vienas 2020 metų pradžios renginys, kuriame dalyvavo bendruomenės „Žiburys“ nariai, buvo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė, kovo 11-oji. Aktyviausi bendruomenės nariai nusprendė prisijungti ir sudalyvavo Jurbarko mieste vykusiose šventinėse eitynėse.

2020 m. birželio 14 d., sekmadienį, grupė „Žiburio“ bendruomenės narių susiruošė paplaukioti laivu Nemunu. Pabendravom, pasigrožėjom vaizdingomis Nemuno pakrantėmis, pasivaišinom bendrai susineštomis vaišėmis. Laikas pralėkė labai greitai. Nusprendėme, kad artimiausiu laiku keliausime kur nors sausuma. Grįždami užlipome į Kartupėnų piliakalnį. Kelionės pabaigoje dar persėdom į prie Raudonės pilies kursuojantį traukinuką.

Liepos 6 d. Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena, liudijanti didingą Lietuvos istoriją ir primenanti jos ištakas. Ta proga Raudonėje vyko šventinis renginys „Valstybės keliu…“, o 21 val. visi šventės dalyviai sugiedojo Tautišką giesmę. Bendruomenės „Žiburys“ nariai, kartu su kitų Raudonės seniūnijos bendruomenių atstovais, taip pat dalyvavo šio šventinio renginio „Valstybės keliu…“ programoje, pademonstravo „Duonos kelią“ .

2020 m. liepos 12 dieną aktyviausi bendruomenės nariai praleido Veliuonoje, kur vyko miestelio šventė ir Jurbarko rajono bendruomenių sueiga. Į šią šventę vykome VVG Nemunas kvietimu, kaip bendruomenės atstovai. Šventė paliko labai gerą įspūdį, joje netrūko įvairiausių pramogų, linksmos muzikos ir geros nuotaikos.

2020 m. liepos 25 d. Raudonėje vyko tradicinės kaimo kapelų varžytuvės „Skambėk Raudone muzikoje“. Šventės pabaigoje klausėmės ansamblio „Tautinis brendas“ koncerto. Be to, pirmą kartą vyko traktoriukų – žoliapjovių slalomas, šventinė loterija ir kt. Mūsų bendruomenė „Žiburys“ taip pat aktyviai prisidėjo prie šios šventės įgyvendinimo – vaišino „Sofijos virtinukais“ kaimo kapelų varžytuvių dalyvius ir ansamblių muzikantus, kurių buvo apie 70 asmenų. Už šį darbą dėkojame ištvermingosioms bendruomenės narėms – Renatai Siaurusaitienei, Irena Janulaitienei, Daliai Bakšienei, Vilijai Žemaitienei, Reginai Juodienei, kurios prisiėmė visą šį darbo krūvį, pagamino ir patiekė svečiams apie 600 vnt virtinukų.

Šių metų liepos 26 d. po Šventų Mišių Raudonės bažnyčios šventoriuje vyko vadinamoji Agapė, kurios metu šventės dalyviai susėdo prie baltomis staltiesėmis padengtų ir vaišėmis nukrautų stalų. Raudonės seniūnas pasveikino čia dalyvavusias Raudonės seniūnijos Onas ir Onutes. Prie šio renginio prisidėjo ir bendruomenė „Žiburys“. Ant šventinio stalo puikavosi mūsų pagamintos karštos varškės spurgytės, kurios neliko nepastebėtos, todėl greitai išnyko.

Jeigu nesutrukdys karantinas artimiausiu metu keliausime  į ekskursiją po Raseinių kraštą.